top of page

מוצרים > חומרי ניקוי

שמשות
ניקוי והברקה שמשות

2

3

1

שמשות
אמבטיות ושירותים

1. 01-025 שקף לחלונות (ברקת) 4 ליטר

2. 01-026 שקף לחלונות (ברקת) 10 ליטר

3. 06-176 מנקה חלונות זוג

    06-179 מנקה חלונות 1 ליטר

ניקוי אמבטיות ושירותים
 ניקוי וחיטוי שירותים ואמבטיה

5

3

4

2

1

1. 11-048 אסלון כחול זוג

2. 11-006 אסלון שלישיה

3. 20-296 מתקן למשתנות

4. 20-045 נפתלין למשתנות - כוכב 

5. 12-002 נפתלין - כדורים

שטיפת כלים - נוזלים
סבון נוזלים להברקת כלים תעשייתי

2

3

1

4

שטיפת כלים

1. 01-010 סבון נוזלי לכלים 4 ליטר

2. 01-011 סבון נוזלי לכלים 10 ליטר

3. 01-201 סבון נוזלי לכלים 750 מ“ל

4. 01-114 סבון נוזלי לכלים 1 ליטר

ניקוי וחיטוי סכו"ם פירות וירקות
ניקוי וחיטוי סכו"ם ופירות תעשייתי

2

1

מסיר אבנית
חיטוי פירות וסכו"ם

1. 01-077 סכומית 12 ק“ג להשריה והברקת סכו“ם
2. 01-170 ספטוקל 10 ליטר - SANTIZER VF לחיטוי פירות וירקות

משאבה למרכז דילול לניקוי
מרכזי דילול
מדיח כלים

09-092 מרכז דילול

שטיפת כלים - משחת כלים
משחת כלים לניקוי כלים

1

2

1. 02-330 משחת כלים %16 20 ק“ג

2. 03-126 משחת כלים 3.5 ק“ג

    03-012 משחת כלים 16 ק“ג

    03-127 משחת כלים 1/2 ק“ג

מסיר אבנית
מסיר אבנית חזק במיוחד

01-187 מסיר אבן 4 ליטר

01-189 מסיר אבנית 4 ליטר אב

01-136 מסיר אבנית 750 סמ“ק

חומרים למדיח כלים
נוזלים למדיח, מבריק למיחף מלח למדיח

3

2

1

1. 01-159 נוזל למדיח 25 ק“ג סטרו

2. 01-161 מבריק למדיח 20 ק“ג סטרו

3. 03-897 מלח 25 ק“ג

חומרים למדיח כלים
נוזל למרכז דילול, שקף חלונות

 09-097 נוזל למרכז דילול לחלונות 10 ליטר

אבקה למדיח כלים, טבליות למדיח כלים, מבריק כלים

1

4

3

5

1. 02-445 אבקה למדיח גדול

2. 02-116 טבליות למדיח ביתי (60 יח‘)

3. 02-117 טבליות למדיח ביתי (30 יח‘)

4. 20-059 מלח למדיח ביתי 

5. 01-109 מבריק למדיח ביתי

נוזל למרכז דילול לניקוי כלים

01-703 נוזל למרכז דילול לכלים 10 ליטר

1 2 3

bottom of page