top of page

מוצרים > אריזות מזון

אריזת קרטון לפיצה / לעוגה
עוגה/פיצה/צ'יפס
ניתן למיתוג

04-983 קרטון לעוגה 28 גלי

04-962 אריזת קרטון לפיצה 22

28-009 אריזת קרטון לפיצה 30

04-753 אריזת קרטון לפיצה 36

קופסת ארוחה
פרגפלסט
רדיד אלומיניום
פרגפלסט

04-022 פרגפלסט

נושא כוסות

1

2

1

2

תבניות אלומיניום

1. 06-042 תבנית אינגליש קייק ארוכה

2. 06-043 תבנית אינגליש קייק קצרה

לאנצ'בוקס

1

2

2

3

1. 06-354 תבנית B8 עמוק (358) אלומיניום

    06-353 מכסה לתבנית B8

2. 06-015 תבנית 90 (390) אלומיניום

    06-080 מכסה לתבנית 90

3. 06-162 תבנית 131 (398) אלומיניום

    06-147 מכסה לתבנית 131

1. 06-103 תבנית 5 (315) אלומיניום

    06-006 מכסה לתבנית 5

2. 06-091 תבנית 6 (316) אלומיניום

    06-264 מכסה לתבנית 6

3. 06-140 תבנית A7 אלומיניום

    06-138 מכסה לתבנית A7 7

4. 06-101 תבנית 8 (349) אלומיניום

5. 06-016 תבנית מחולקת TV400 אלומיניום

    06-008 מכסה לתבנית 8/מחולקת (129/324)

קרטונים לעוגה/ צ'יפס/ לפיצה 

1

3

2

1

צ'יפס / משולש פיצה

1

2

3

ניתן למיתוג

1. 06-895 עיגול 28 כסף

      20-052 תחתית קרטון לעוגה קוטר 22

    04-904 תחתית קרטון לעוגה קוטר 28

2. 20-067 קרטונים למשולש פיצה (ק“ג) 

3. 04-893 קרטון לצ‘יפס

רדידי אלומיניום
רדיד אלומיניום

19-005 רדיד אלומיניום 1.3 ק“ג

19-002 רדיד אלומיניום צר

19-003 רדיד אלומיניום רחב

19-001 רדיד אלומיניום רחב OP

19-012 רדיד אלומיניום חתוך

תבניות ומוצרי אלומיניום
לאנצ'בוקס

1

2

1

2

1. 06-178 מגש אלומיניום אובלי גדול

2. 06-756 מגש אלומיניום אובלי קטן

3. 06-752 מגש אלומיניום אובלי בינוני

2

1

לאנצ'בוקס

2

1

2

1

2

3

1. 06-412 תבנית 200 אלומיניום

2. 06-210 תבנית גסטרונום מאלומיניום (270)

3. 06-986 מכסה אלומיניום לתבנית גסטרונום

1. 20-987 מאפרה חד פעמית

2. 06-222 תבנית 501 (מנה אחרונה) מאפינס

3. 06-112 תבנית עגולה 11

4. 06-067 תבנית עגולה 533

    06-145 מכסה לתבנית עגולה 533

5. 06-156 תבנית עגולה גדולה ללא מכסה C-10

6. 06-121 תבנית עגולה 13

bottom of page