top of page

מוצרים > עזרי ניקוי

פחי אשפה
דליים ופחים
דליים ופחים
דליים ופחים

1. 17-020 פח 50 ליטר ללא מכסה ירוק/שחור

2. 20-037 פח אשפה 60 שחור + מכסה

1. 17-002 דלי צבעוני 10 ליטר

2. 17-001 דלי שחור 10 ליטר

שונות
שונות
יעה
שונות
יעה
יעה

1. 17-006 מיכל התזה 750 סמ“ק שקוף

2. 20-138 ראש מופ

3. 20-299 משפך

1. 17-009 יעה + מקל

2. 17-008 יעה אלומיניום

3. 17-007 יעה פלסטיק

 

bottom of page