top of page

מוצרים > מוצרי נייר

מפיות עריכה, מפיות 40/40, מפיות מודפס
מפיות נייר
מפיות נייר
ניתן למיתוג

04-052 מפיות 40/40 2000 יח‘ ספר

04-928 מפיות 40/40 2000 יח‘ פנקס

         מפיות 40/40 מודפס ”לוגו“

 

מפיות דיספנסר
ניתן למיתוג

04-008 מפיות דיספנסר 6400 יח‘

מפיות דיספנסר מודפס

04-101 מפיון - מפיות נייר שולחן

 

נייר אפייה
נייר אפייה
צץ-רץ
נייר אפייה

04-066 נייר אפייה 1000 50/70 יח‘

04-067 נייר אפייה 1000 40/60 יח‘

04-255 נייר אפייה ביתי 10 יח‘

 

מפיות נייר
מפיות קוקטייל, מפיות קוקטייל מודפס
ניתן למיתוג

04-342 מפיות קוקטייל טישיו 5000 יח‘

04-032 מפיות קוקטייל טישיו 5000 יח‘ שחור

04-292 מפיות קוקטייל טישיו 5000 יח‘ בורדו

מפיות קוקטייל מודפס ”לוגו“

מפיות 40/40 ליינסטייל
ניתן למיתוג

04-160 מפיות 40/40 לינסטייל לבן

04-802 מפיות 40/40 לינסטייל צבעוני

 

מגבות צץ רץ
צץ רץ, צץרץ

04-832 מגבת צץ רץ 4000 יח‘

04-723 מגבת צץ רץ טישיו 2500 יח‘

04-097 מגבת צץ רץ טישיו 3600 יח‘

 

1 2 3 4 5

bottom of page