top of page

מחקר אמריקני חדש מצא כי 95% מהאנשים לא שוטפים ידיים בצורה נכונה

שטיפת ידיים עוזרת לשמור על היגיינה ויכולה למנוע מחלות וזיהומים. אולם מחקר חדש מצא כי הרב המכריע של האנשים לא שוטפים ידיים מספיק זמן ובצורה שתגן עליהם מפני חיידקים.

מחקר חדש מצא כי הרוב המכריע של אנשים לא שוטפים ידיים מספיק זמן ובצורה שתגן עליהם מחיידקים.

להמשך קריאה של הכתבה המקורית:

bottom of page