top of page

Air Sanitizer - מחטא אוטומטי - מערכת היגיינה אוטומטית

יותר ויותר צרכנים דורשים סביבת חדר רחצה שהיא לא רק נקייה, כי אם גם מקדמת היגיינה טובה. טי.סי היא המובילה במתקני היגיינה אוטומטיים לחדרי רחצה המתוכננים להחזיק את חדרי הרחצה נקיים, רעננים והיגייניים. מערכת ההיגיינה האוטומטית – מחטא אוטומטי מספקת תכנית היגיינה מתמשכת ללא מגע עבור חדרי שירותים ומשתנות, המנקה באופן שיטתי משטחים, מערכות ביוב וכל מקום אליו מגיעים המים.

שמירה על חדרי שירותים ומשתנות שיהיו נקיים, היגיינים וללא ריחות היא חלק חיוני של כל תכנית ניקיון ותחזוקה. המחטא האוטומטי מפיק אוטומטית מנות מדודות של תמיסת ניקוי והיגיינה רבת עוצמה ושומר את חדרי השירותים והמשתנות תמיד נקיים, תמיד רעננים ותמיד עם הופעה נאה.

חדרי שירותים נקיים ועם הופעה נאה

המחטא האוטומטי מנקה משטחים גלויים לעין וגם נסתרים כמו צנרות, מחסומים וצנרת ביוב. כל תרכובת של מילוי מחטא אוטומטי פתוחה כדי לשפר בצורה דרמטית את הניקיון וההיגיינה של חדרי שירותים ומשתנות.

  • נוזל ניקוי וחיטוי – הורג עד 99.3% של חיידקים בשטיפה הראשונה. הקצף המרוכז שלו המחזיק זמן רב מסלק כתמים מכוערים על משטחים, תוקף משקעי מים קשים ומונע היווצרות אבנים וכתמים.

  • ביו מרוכז – מטפל במיוחד בבניית אבנית שתן, הסיבה העיקרית של ריחות רעים בחדרי שירותים. ביו-פורינל מסלק ומונע בניית אבנית שתן ומהווה פיתרון בדוק לריחות רעים בחדרי שירותים שם המשתנות אינן נשטפות באופן תכוף או איפה שמפעילים שיטות אגרסיביות של חיסכון במים.

  • מסלק אבנית – מסלק ומונע בניית אבנית סיד ומשקעי מים קשים הגורמים לנזילות בחיבורים.

בטוח יותר

מוצרי ההיגיינה של טי.סי לחדרי שירותים והרכבם נבדקו בצורה מלאה והם מתאימים לחוקים העכשווים של הקהילייה האירופית ומכון התקנים הישראלי.

יישום אוניברסלי

מערכת ההיגיינה האוטומטית של טי.סי ניתנות להתקנה בכל סוגי חדר השירותים ומשתנות, בין אם משתמשים בהם במיכלי הדחה, צינורות או יחידת הדחה אוטומטית. ניתן להשיג ערכות התקנה למתקנים.

  • מיכל הדחה המשרת אסלה אחת ומופעל ידנית. המיכל יכול להיות גלוי או מוסתר מאחורי פנלים ניתנים לפירוק.

  • מיכל עילי המשרת מספר משתנות על ידי צינור חלוקה. השטיפה היא או אוטומטית כאשר המיכל העילי מלא, או היא יכולה להיות מבוקרת על ידי מתקן חוסך מים. המיכל העילי יכול להיות גלוי או מוסתר בתקרה או בקיר.

  • צינור חלוקה – משרת משתנה אחת או יותר. הוא יכול להיות גלוי או מוסתר מאחורי פנלים הניתנים לפירוק.

  • יחידות שטיפה אוטומטיות אלקטרוניות כגון Gebrit.

בעזרת המחטא האוטומטי של טי.סי, נוזל הניקוי וההיגיינה רב העוצמה מונפק במועדים מתוכנתים מראש במנות מדודות קבועות. המתקן של המחטא האוטומטי מספק אופציות תיכנות ייחודיות להתאמה ליישומים ודרישות היגיינה שונים. ללא קשר לתכנית, כל מילוי ינפיק 3000 מנות מדודות.

bottom of page